Uvjeti korištenja

Korištenjem internetskih stranica i web trgovine lanaandlove.hr prihvaćate sve dolje navedene uvjete korištenja i potvrđujete da ste iste pročitali i u potpunosti razumjeli.
Ako se iz bilo kojeg razloga ne slažete s bilo kojim od uvjeta korištenja molimo Vas ne služite se ovim internetskim stranicama niti njezinom web trgovinom.

U smislu općih uvjeta prodaje, Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda posredstvom internetske stranice.
Trgovac je tvrtka lanaandlove j.d.o.o. Graščica 7e, 10 000 Zagreb, Hrvatska, koja posluje putem internetskih stranica i web trgovine lanaandlove.hr. Tvrtka lanaandlove j.d.o.o. izdavač je i vlasnik internetskih stranica, web trgovine i domene lanaandlove.com.

Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda, tj. za kupnju putem internetske ponude.

NARUDŽBA

Proizvodi se naručuju odabirom artikla iz ponude trgovine, prolaskom kroz proces narudžbe. Važeća cijena artikala za kupca istaknuta je u hrvatskim kunama na web stanicama lanaandlove.hr na dan provedenog plaćanja (karticom) ili izvršene uplate na žiro račun prodavatelja. Ukoliko kupac iz subjektivnih razloga odluči ne preuzeti naručenu i poslanu pošiljku, dužan je preuzeti trošak dostave i povrata proizvoda, a iznos troška naručenih artikala će mu biti vraćen na račun s kojeg je izvršena naplata (u slučaju plaćanja kreditnim ili debitnim karticama, e-bankingom ili općom uplatnicom).

PLAĆANJE

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:

 • kreditnim ili debitnim karticama (American Express, MasterCard, Maestro, Visa, Diners)

 • e-bankingom

 • općom uplatom

 • pouzećem

U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, lanaandlove j.d.o.o. će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti Kupca o tome da je narudžba zaprimljena te poslati i OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA . U slučaju plaćanja kreditnom karticom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada tvrtka lanaandlove j.d.o.o. dobije potvrdu predautorizacije kartice Kupca na iznos narudžbe. Kupac e-poštom dobiva dvije obavijesti: jednu od WSpay-a (bankovnog sustava) kao potvrdu o iznosu rezerviranom za autorizaciju te druga obavijest dobiva se u trenutku kad lanaandlove j.d.o.o. pripremi pošiljku za slanje i autorizira rezervirani iznos. Ako lanaandlove j.d.o.o. ne može isporučiti naručeni artikl, kupac dobiva obavijest da je rezervirani iznos storniran, a banka koja je rezervirala iznos za autorizaciju stornirani iznos vraća Kupcu.
Lanaandlove j.d.o.o. obavezuje se isporučiti proizvod u roku od 10 radnih dana nakon što uplata bude vidljiva na računu.
Sva plaćanja biti će izvršena u HRK (hrvatskim kunama). U slučaju plaćanja kreditnom karticom, e-bankingom i općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Kupac ima pravo raskinuti ugovor sukladno članku 45. Zakona o zaštiti potrošača.
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana

kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed,– u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora
Povrat uplaćenog iznosa:
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili,
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena kupcu bude vraćena, osim ako nije ponudio da robu koju kupac vraća, sam preuzme, odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag Trgovcu, ako bi o tome Trgovac bio obaviješten prije primitka robe.
Povrat robe:
Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.
Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Troškovi povrata robe:
Troškove povrata robe snosimo sami.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe:
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici na linku nize, možete elektronički ispuniti i poslati.

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Isključenje prava na raskid ugovora
Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni prostanak potrošača te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;

Trajanje ugovora
Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

Pisani prigovori Kupaca i sporovi
Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati na adresu Prodavatelja: Bjelovar, Slavonska cesta 6, i to putem pošte, telefaksa ili elektronskom poštom na adresu: info@lanaandlove.hr kako je to navedeno u podacima Prodavatelja.
Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Bjelovaru.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

​Podržane kartice:

 • American Express
 • Diners Club International
 • Visa
 • MasterCard
 • Maestro
 • Discover
 • Dinacard
 • MasterCard® SecureCode™
 • Verified By Visa

 

DOSTAVA

Tvrtka lanaandlove j.d.o.o.. osigurava dostavu u Hrvatskoj putem GLS sluzbe. Troškovi dostave iznose fiksno 30 kn. Vrijeme izrade proizvoda je do 7 radnih dana nakon čega se vrši dostava.

REKLAMACIJE

Lanaandlove j.d.o.o.prihvaća sve oblike reklamacije koje se odnose na tehničke nedostatke proizvoda. Vremensko ograničenje za reklamaciju(uz predočenje računa) je 30 dana od primitka pošiljke, ukoliko proizvod nije oštećen od strane kupca.

IZJAVA O SIGURNOSTI, PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Registracijom na internet stranici www.lanaandlove.hr kupac daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):
– suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
– suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
– davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha
Lanaandlove j.d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su potrebni za mogućnost dostave. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici lanaandlove j.d.o.o. i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Svi podaci su strogo čuvani i zaštićeni od zlouporabe. Prilikom izrade svake narudžbe obavezni ste upisati svoje ime, e-mail adresu, dostavnu adresu. To nam omogućava da upotpunimo Vašu narudžbu i obavijestimo Vas o statusu te narudžbe. Također tražimo Vaš telefonski broj koji nam omogućuje direktan kontakt s Vama u slučaju problema s Vašom narudžbom, te prema potrebi za provjeru narudžbe.

Lanaandlove j.d.o.o. može na stranicama Internet trgovine lanaandlove.hr mijenjati sadržaj, uvjete, pravila i cijene bez prethodne najave, a kupac ih je dužan proučiti i složiti se s njima prije kupovine.
Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Ovi Upći uvjeti na snazi su i primjenjuju se od 04.09.2017. godine.